1398

اجاره تجهیزات سینمایی و عکاسی

اجاره لنز

اجاره دوربین عکاسی و فیلمبرداری

آموزش

فیلمنامه نویسی

 • کارگاه فیلمنامه نویسی
 • کارگاه ایده پردازی
 • کارگاه داستان نویسی

بازیگری

 • بازیگری مقدماتی
 • بازیگری پیشرفته
 • بازیگری مقابل دوربین
 • بازیگری کودکان

فیلمسازی

 • کارگردانی سینما
 • کارگاه فیلمسازی فیلم کوتاه
 • کارگاه فیلمسازی با بودجه کم

عکاسی

 • عکاسی مدلینگ
 • عکاسی صنعتی
 • عکاسی طبیعت
 • عکاسی تبلیغاتی

تصویربرداری

 • آشنایی با تجهیزات
 • تصویربرداری مقدماتی
 • تصویربرداری پیشرفته

تدوین

 • آموزش نرم افزار - پریمیر
 • تدوین مقدماتی
 • تدوین پیشرفته
 • زیبایی شناسی تدوین

گالری عکس